Kaasuvarastot

 

 

Kaasuvarastomme on tarkoitettu erilaisten kaasujen matalapaineiseen säilytykseen. Varastosäiliöiden etuja teräsrakenteisiin on hinta ja tasainen vastapaine. Kaasupalloja ja säiliöitä voidaan käyttää kätevästi välivarastona prosessin eri vaiheissa.

 

Välivarastointiin voidaan käyttää myös konttiin sijoittuvaa kaasuvarastoa.

 

Tutustu mallistoomme tästä!

 

Kaasuvarastot biokaasulle

 

Toimitamme kaasuvarastoja, reaktorin kansia ja hajuntorjuntapeitteitä, joissa käytetään taattuja, PVC-pinnoitettuja kalvoja, jotka on koottu korkeataajuisella dielektrisellä hitsauksella kaasutiiviyden varmistamiseksi. Erikoismuotoiltujen kalvojemme ja hitsaustekniikoidemme lisäksi valmistamme metallituotteita ja integroituja järjestelmäkomponentteja, jotta voimme tarjota markkinoiden tehokkaimmat ja kestävimmät kaasuvarastot.

 

Valikoimassamme on konttisäiliöitä, puolipalloja ¾-palloja ja muotoon leikattuja kaasuvarastoja. Varastot soveltuvat Suomen ilmasto-olosuhteisiin.

Kaasuvarastot

Kaasuvarastot hiilidioksidille, vedylle ja muille kaasuille

 

Toimitamme laadukkaat kaasuvarastot hiilidioksidin talteenottolaitoksiin ja prosesseihin joissa hiilidioksidia välivarastoidaan ilmakehänpaineessa ennen sen jatkokäyttöä.

Kaasuvarastoihin voi varastoida myös vetyä. Vedyn välivarastointi (5-30 mbar) voi olla tarpeen ennen sen siirtämistä seuraavaan prosessivaiheeseen. Varastoilla kaasua saadaan varastoitua suuria määriä ennen sen paineistusta.

 

H2 MASTER -kaasuvarasto on ainoa 3-kalvoinen kaasuvarasto, joka pystyy varastoimaan vetykaasua turvallisesti alhaisin investointikustannuksin verrattuna muihin olemassa oleviin varastointimenetelmiin.

 

Syvä tekninen kokemuksemme ja jatkuvasti laajeneva tuotantomme muodostavat vankan perustan UUSIEN UUSIUTUVIEN ENERGIAN LÄHTEIDEN - CH4, CO2 ja H2 - varastointiratkaisujen kehittämiselle.

 

Ota yhteyttä ja ratkotaan sinun kaasujesi varstointitarve!

 

 

Kuva: Ecomembrane